تلفن

09373896020

آدرس

کرج، چهارراه گلزار(غربی) نرسیده به معاینه فنی، کنار کارواش بزرگ رسول، صافکاری افشین

ایمیل

info@afshinmtc.ir