صافکاری بی رنگ

 در Uncategorized

صافکاری بی رنگ

صافکاری خودرو به طور کلی به دو صورت بی رنگ و با رنگ انجام می پذیرد.
طبق شکل و شدت ضربه و فشار تصادف، و میزان و نحوه خسارت وارد شده به خودرو، صافکار تعیین می کن که قطعه تعویض یا ترمیم شود؛
اگر شدت و نوع ضربه به صورتی باشد که قطعه قابلیت ترمیم بدون رنگ را داشته باشد،
صافکار آن را به قسمی ترمیم می کند که نیاز به رنگ کردن نداشته باشد.
توجه داشته باشید صافکاری بدون رنگ نیازمند مهارت، دانش و تجربه بسیاری می باشد؛
پس نباید از همه صافکارها توقع یک صافکاری بیرنگ تر و تمیز را داشت.
اما توجه داشته باشید که صافکاری بدون رنگ در کنار مزایایی که دارد، معایبی نیز دارد؛
در بسیاری از موارد مطلویتر است که صافکار از رنگ به منظور ترمیم نواحی آسیب دیده خودرو استفاده کند.
برای یافتن بهترین صافکار و نقاش اتومبیلتان با ما تماس بگیرید.

مزایای صافکاری بدون رنگ

در صافکاری بی رنگ، قطعات بدون نیاز به رنگ کردن مجدد صاف می شوند؛
از مهمترین مزایای این قسم صافکاری خودرو این است که افت قیمت خودرو به حداقل می رسد.
از سوی دیگر صافکاری بدون رنگ عموماً زمان کمتری لازم دارد؛ بنابراین مشتری زودتر ماشین خود را تحویل خواهد گرفت. ب

 

معایب صافکاری بدون رنگ

صافکاری بدون رنگ در کنار مزایایی که دارد،
در بعضی موارد معایبی نیز می تواند داشته باشد، پس نباید برای صافکاری بی رنگ همیشه هم اصرار ورزید.
اگر تصادف شدید باشد، صافکاری بدون رنگ مستلزم استفاده از لیسه به مقدار زیاد می باشد که این امر سبب ایجاد ناهمواری‌ روی بدنه خودرو خواهد شد.
در بعضی از موارد نیز صافکار مجبور به استفاده مقدار زیادی پولیش می شود،
استفاده بیش از حد از پولیش به رنگ خودرو شما ضرر می زند و سبب کدری و هم چنین رنگ‌پریدگی قسمت صاف شده می شود.

پست های توصیه شده

یک نظر بدهید

برای تماس کلیک کنیدصافکارشاسی کشی