صافکاری کاپوت

 در General

صافکاری کاپوت

یکی از بدترین محل ها برای صدمه دیدن طی یک تصادف، کاپوت ماشین و صافکاری کاپوت می باشد.
کاپوت ماشین در واقع صورت اتومبیل شماست که اگر کوچکترین صدمه ای دیده باشد،
ممکن است در اولین نگاه تو ذوق بزند.
نکته ی خوب اینه که به ندرت کس دیگری به کاپوت ماشین شما صدمه خواهد زد و اغلب خود مالک ماشین این آسیب را وارد کرده است.
نکته ی بد اینکه در تصادفاتی که کاپوت ماشین آسیب می بیند،
اغلب اجزای درون کاپوت نیز مثل رادیاتور یا هر چیز دیگری نیز احتمالاً صدمه می بیند.
به جز اینها شما به احتمال زیاد در این تصادف مقصر هستید و هزینه های زیان دیده را نیز باید بپردازید!

معمولاً اگر سپر نتواند ضربه ی وارده را تحمل کند،
کاپوت آسیب می بیند و اصطلاحاً بالا می آید،
در این شرایط معمولاً فن نیز حداقل می شکند و بنابر این منطقی نیست که اتومبیل را حرکت داد.
در این شرایط ماشینتان را بکسل کنید تا صافکاری یا گاراژی که بتوانید ماشینتان را تعمیر کنید.

در صافکاری کاپوت باید نهایت دقت و سلیقه را خرج کنید، چرا که محل آسیب واقعاً مهم است و نباید کوچکترین ردی از تصادف باقی بماند.
سعی کنید تا جای ممکن قطعه را بدون رنگ صاف کنید،
چرا که ماشینی که تصادف در محل موتور (که در اغلب ماشین ها جلو می باشد) داشته باشد بسیار از قیمت می افتد.
بکوشید ماشینتان را نزد یک صافکار حرفه ای و با سابقه ببرید،
چرا که در اولین نگاه همه آن را خواهند دید، و مطمئناً هم چنین چیزی اصلاً مد نظر شما نیست.

پست های توصیه شده

یک نظر بدهید

برای تماس کلیک کنیدتعویض قطعهابزار صافکاری